Monday, August 29, 2011

BENDERA OH BENDERA!!

Bulan ini bulan Ramadhan. Bulan ini juga adalah bulan kemerdekaan. Jadi ramailah orang akan mengibarkan bendera-bendera sepanjang bulan kemerdekaan ini sebagai tanda taat setia kepada negara Malaysia.

Orang kenal bendera ini.

Jalur Gemilang
Bendera negeri Johor
Dan bendera ini juga

Bendera Negeri Pahang
Tapi ramai orang tak tahu berkenaan bendera ini kan....!


Ini adalah Al-Liwa iaitu bendera Rasulullah. Di dalam bahasa Arab bendera dinamakan Al-Liwa' (jamaknya adalah alwiyah). Liwa (bendera negara) berwarna putih. Pada Al-Liwa' terdapat tulisan La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah. Pada liwa yang berlatarbelakangkan putih, tulisan tadi berwarna hitam. Bentuknya adalah empat segi.

 

Dan ini pula adalah Ar-Rayah iaitu Panji Rasulullah. Ar-Rayah berwarna dasar hitam, berbentuk empat segi, dengan tulisan di dalamnya La ilaha illa Allah, Muhamad Rasulullah berwarna putih. Ar-Rayah merupakan tanda yang menunjukkan bahawa orang yang membawanya adalah pemimpin perang. 

Dari segi ukuran, Al- Liwa adalah 'al-alam' yakni bendera yang berukuran besar. Sedangkan Ar-Rayah adalah bendera yang berukuran lebih kecil.

Negara Islam di masa Rasulullah memiliki Al-Liwa dan Ar-Rayah ini dengan spesifikasi yang disebutkan di atas. Meski bendera itu hanya secarik kain ~ yang di mata orang awam tidak berbeza dengan potongan kain kainnya, sehingga seringkali diabaikan, namun di depan musuh-musuh Islam, bendera Islam laksana palu godam peperangan yang diarahkan kepada mereka dan membuat hati musuh-mush Islam bergetar ketakutan.
Para sahabat Rasullullah saw selalu berharap bahawa diri merekalah yang akan menjadi pembawa bendera. Salah satu contohnya adalah sewaktu Perang Khaibar, di malam hari di mana keesokan paginya Rasulullah saw akan menyerahkan bendera/panji-panji kepada seseorang:

Malam harinya, semua orang tidak tidur dan memikirkan siapa di antara mereka besok akan diserahi bendera itu. (HR. Bukhari)

Bahkan Umar Bin Khattab sampai berkata:

Aku tidak mengharapkan kepimpinan kecuali pada hari ini. (HR Buhkari)

Riwayat di atas menunjukkan betapa pentingnya kedudukan bendera dan panji-panji di dalam Islam. Orang yang diserahi oleh Rasulullah saw untuk membawanya memiliki kemuliaan yang sangat tinggi. 
Dan kemudiannya Rasulullah memberikan Al-Liwa dan Ar-Rayah ini kepada Ali bin Abi Talib. Lalu Ali berkata, "Ya Rasulullah, aku akan memerangi mereka sampai mereka sama seperti kita (memeluk Islam)"
Kemudian Rasulullah saw bersabda, "Berangkatlah perlahan-lahan hingga engkau berada di halaman mereka, kemudian ajaklah mereka kepada Islam, dan khabarkan mereka hak Allah yang merupakan kewajiban mereka. Maka demi Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan petunjuk kepada seorang manusia kerana engkau, hal ini lebih baik bagi engkau daripada unta merah." (Muntafa' alaih)

Beginilah sedikit paparan tentang bendera-bendera yang semestinya kita sebagai orang Islam perlu tahu agar kita tidak buta sejarah Islam dan kegemilangannya. Yang semakin lama semakin dijauhkan dari kehidupan kita. Wallahualam.

"SHARING IS CARING"